Innspillsverksted for lag og foreninger

Vi ønsker å høre deres mening om i framtidas Ørland! 1. juni kl 18 på Ørland rådhus, konferansesal Kopparen, arrangeres det innspillsverksted i regi av Ørland kommune og frivilligsentralene for lag og foreninger. Målet er å få innspill til mål og strategier til kommuneplanens samfunnsdel (2022 – 2034), kommunens viktigste overordnede plan. Om man ikke har mulighet…

Så mange som har gitt innspill til kommuneplanen

Nå har innbyggere, hytteeiere og pendlere sagt sin mening om framtidens Ørland. Se oversikt over hvor mange som har svart her! Spørrsundersøkelse 372 kvinner 62 % 225 menn 38% 3 lag/organisasjoner 550 medlemmer Gjestebud Til sammen 20 gjestebud og nesten 160 deltakere Ungdomsrådet Kommunestyret Vallersund utviklingslag/grendakontakt Vallersund Grendakontakt Eide/Høybakken Grøtan sanitet/ grendakontakt Innsttrand/Døsvik Grendakontakt Grande…

Innspillskasser

HVA ER DIN DRØM FOR ØRLAND I 2034?  Skriv din drøm i innspillskassene som er plassert rundt i kommunen. Innspillskassene finner du på følgende plasser:  Coop Marked Vallersund Ørland kultursenter Cafè & litt te’, Bjugn Libra kjøpesenter, Brekstad Bjugn Folkebibliotek Coop Extra, Opphaug Coop Prix, Lysøysund