Innspillsverksted for lag og foreninger

Vi ønsker å høre deres mening om i framtidas Ørland! 1. juni kl 18 på Ørland rådhus, konferansesal Kopparen, arrangeres det innspillsverksted i regi av Ørland kommune og frivilligsentralene for lag og foreninger. Målet er å få innspill til mål og strategier til kommuneplanens samfunnsdel (2022 – 2034), kommunens viktigste overordnede plan. Om man ikke har mulighet…

Så mange som har gitt innspill til kommuneplanen

Nå har innbyggere, hytteeiere og pendlere sagt sin mening om framtidens Ørland. Se oversikt over hvor mange som har svart her! Spørrsundersøkelse 372 kvinner 62 % 225 menn 38% 3 lag/organisasjoner 550 medlemmer Gjestebud Til sammen 20 gjestebud og nesten 160 deltakere Ungdomsrådet Kommunestyret Vallersund utviklingslag/grendakontakt Vallersund Grendakontakt Eide/Høybakken Grøtan sanitet/ grendakontakt Innsttrand/Døsvik Grendakontakt Grande…

Planprogram fastsatt av kommunestyret

Planprogrammene for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst og utdanning og kommunedelplan helse og familie ble fastsatt av kommunestyret i møtet 17. juni 2021. Ørland kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel som skal gjelde for de neste tolv årene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker…