Medvirkning

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati som gir befolkningen muligheten til å være med på å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I løpet av høsten 2021 har vi involvert innbyggere i prosessen med å utarbeide samfunnsdel for Ørland kommune gjennom ulike aktiviteter som digital spørreundersøkelse, gjestebud, innspillskasser og workshop på skoler og i barnehager. Rapporter og resultater fra aktivitetene blir fortløpende lagt ut på denne siden.

Slik har innbyggere gitt innspill

Spørreundersøkelse

innspill hjememside

Innspill på hjemmesiden

Workshop i skole og barnehage

Rapporter

Rapporter fra medvirkningsaktiviteter legges ut høsten / januar 2021