Medvirkning

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati som gir befolkningen muligheten til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I løpet av høsten 2021 har vi involvert innbyggere i prosessen med å utarbeide ny samfunnsplan for Ørland kommune gjennom ulikeaktiviteter som digital spørreundersøkelse, gjestebud, innspillskasser og workshop på skoler og i barnehager. Første runde av medvirkningsarbeidet ble avsluttet 15. oktober.

 

Medvirkningsrapporter

Last ned dokumentet her

Medvirkningsrapporten viser en oppsummering av alle innspill som kom inn i fase 1.

Delrapporter