Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer på et overordnet nivå hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hva området kan brukes til. Arbeidet med ny arealdel starter i 2023.

.

Gjeldende arealplaner for Ørland kommune: