Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer på et overordnet nivå hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hva området kan brukes til. 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har ikke startet enda. Oppstart vil skje i løpet av 2022.

Gjeldende arealplaner for Ørland kommune: