Kontaktpersoner

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Mari Sørli

mari.sorli@orland.kommune.no

Tlf. 909 74 380

Kommunedelplan
oppvekst og utdanning

Anne Risvik

anne.risvik@orland.kommune.no

Tlf. 905 65 495

Kommunedelplan
helse og familie

Anna Lyngstad

anna.lyngstad@orland.kommune.no

Tlf. 995 67 492

Ørland
kommune

Ørland kommune

postmottak@orland.kommune.no

Tlf. 72 51 40 00