FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

2015 vedtok FNs generalforsamling 17 mål for bærekraftig utvikling. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål vil være førende for arbeidet med ny kommuneplan i Ørland og har sammen med medvirkningsrapporten og utredninger lagt grunnlaget for valg av satsingsområder til kommuneplanens samfunnsdel. 

Les mer om FNs bærekraftsmål på nettsidene til FN-sambandet.

Samlerapport FNs bærekraftsmål

Lurer du på hvordan Ørland kommune ligger an på de ulike bærekraftsmålene? Samlerapport FNs bærekraftsmål er en vurdering av alle bærekraftsmålene i et lokalt perspektiv for Ørland kommune. Rapporten tar utgangspunkt i Stortingsmelding 40 (2020 – 2021) Mål med mening.

Illustrasjon: Samlerapport FNs bærekraftsmål
FNs 17 mål for bærekraftig utvikling