KOMMUNEPLAN FOR ØRLAND
2022 - 2034

Foto: Ole Graneng, Karin Helen Størseth

Hva er din drøm for Ørland i 2034?

Ørland kommune skal lage en ny kommuneplan for hele den nye kommunen. Kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Først skal samfunnsplan for de neste 12 årene lages. Det er kommunens viktigste overordnede styringsdokument. På denne siden kan du lese om arbeidet med kommuneplan og hvordan du kan bidra og si din mening om framtidas Ørland.

Kommuneplan 2022 - 2034

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg utarbeides det en kommunedelplan for helse og familie, og en kommunedelplan for oppvekst og utdanning. 

Les mer om planene her

Kunnskapsgrunnlag

Kommuneplanen skal bygge på et godt utarbeidet kunnskapsgrunnlag som dekker hele den nye kommunen. Kunnskapsgrunnlaget består av oversiktsdokumenter for ulike temaer, og sammenstilling av medvirkning fra innbyggere. 

Ørland og Bjugn kommune ble slått sammen til Ørland kommune 1.1.2020. Kommuneplanen skal bygge på et godt utarbeidet kunnskapsgrunnlag som dekker hele den nye kommunen. Kunnskapsgrunnlaget består av utredninger for ulike temaer, sammenstillingsrapport av innbyggerinvolveringen og en vurdering av FNs bærekraftsmål i et lokalt perspektiv.

Ørland snakker sammen!

Høsten 2021 har innbyggere i kommunen blitt involvert i prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel for Ørland kommune gjennom ulike aktiviteter som digital spørreundersøkelse, gjestebud, innspillskasser og workshop på skoler og i barnehager. Til sammen har over 800 innbyggere benyttet muligheten og sagt sin mening om framtidas Ørland. Fristen for å gi innspill var 15. oktober.