Utredninger

Utredninger

Det er utarbeidet flere utredninger i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Disse kan du lese under.

Utredninger til kommuneplanens samfunnsdel

Folkehelseoversikt Ørland (2020)

Kulturminner og kulturmiljø

Klima, miljø og naturmangfold

Idrett, friluftsliv og kultur

Eiendomsstrategi

Samferdsel, infrastruktur og trafikksikkerhet

Under utarbeidelse 

Forsvaret og kampflybaseutvikling

Under utarbeidelse 

Organisering av kommunale tjenester og regionalt samarbeid

Under utarbeidelse 

Utredninger til kommunedelplan oppvekst og utdanning

Frafall i videregående skole

Kvalifiseringsenheten - flyktninger, framtidig bosetting og inkludering

Skole- og barnehagestrukturutredning

Under utarbeiding

Utredninger til kommunedelplan helse og familie

Kompetansebehov, rekruttering og beholde arbeidskraft i helse- og familietjenestene

Kartlegging av psykisk helse for barn og unge
som følge av pandemien

Tjenesteutvikling og hensiktsmessig struktur for helse og familietjenestene

Organisering av fastlegeordningen

Under utarbeiding

Behov for fremtidens helsebygg –fase 3

Under utarbeiding

Utredninger til kommuneplanens samfunnsdel

Utredninger til kommunedelplan helse og familie

  • Tjenesteutvikling og hensiktsmessig struktur for helse- og familietjenestene Last ned dokument her
  • Organisering av fastlegeordningen (ferdigstilles våren 2022)
  • Kartlegging av psykisk helse for barn og unge som en følge av pandemien Last ned dokument her
  • Kompetansebehov, rekruttering og beholde arbeidskraft i helse- og familietjenesten Last ned dokument her
  • Behov for fremtidens helsebygg – fase 3 (ferdigstilles våren 2022)

Utredninger til kommunedelplan oppvekst og utdanning

Andre aktuelle dokumenter