Utredninger

Det er utarbeidet flere utredninger i forbindelse med arbeidet med kommuneplan. Disse kan du lese under.

Det er utarbeidet flere utredninger i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Disse kan du lese under.

Kommunale planer

Strategisk plan for forebygging og tidlig innsats
Boligsosial plan
Kommunedelplan for helse og familie
ddddddd

Utredninger til kommuneplanens samfunnsdel

Ørland i kart og tall (2021)
Folkehelseoversikt Ørland (2020)
Kulturminner og kulturmiljø
illustrasjon kart og tall
Klima, miljø og naturmangfold
Idrett, friluftsliv og kultur
Eiendomsstrategi
klima og milj

Næring

Valsneset industriområde

Utredninger til kommunedelplan oppvekst og utdanning

Frafall i videregående skole
Flyktninger, framtidig bosetting og inkludering
Skole- og barnehagestruktur
frafall (3)

Utredninger til kommunedelplan helse og familie

Kompetansebehov, rekruttering og beholde arbeidskraft i helse- og familietjenestene
Kartlegging av psykisk helse for barn og unge som følge av pandemien
Tjenesteutvikling og hensiktsmessig struktur for helse- og familietjenestene
118842940_147540993681003_4338934909040735994_n

Organisering av fastlegeordningen

Behov for fremtidens helsebygg - fase 3

lege (2)

Andre aktuelle dokumenter: