Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

Ørland og Bjugn kommune ble slått sammen til Ørland kommune 1.1.2020. Det finnes i dag få oversiktsdokumenter som dekker hele den nye kommunen. Høsten 2021 vil det utarbeides flere utredninger, som vil danne et kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen og kommunedelplaner. Oversiktsdokumenter blir lagt ut fortløpende.

Utredninger til kommuneplanens samfunnsdel

Ørland i tall / Ørland i kart

Under utarbeidelse 

Folkehelseoversikt Ørland (2020)

Kulturminner og kulturmiljø

Under utarbeidelse 

Klima, miljø og naturmangfold

Under utarbeidelse 

Idrett, friluftsliv og kultur

Under utarbeidelse 

Samferdsel, infrastruktur og trafikksikkerhet

Under utarbeidelse 

Organisering av kommunale tjenester og regionalt samarbeid

Under utarbeidelse 

Strategisk næringsplan

Under utarbeidelse 

Forsvaret og kampflybaseutvikling

Under utarbeidelse 

Eiendomsstrategi

Utredninger til kommunedelplan oppvekst og utdanning

Skole- og barnehagestrukturutredning

Under utarbeidelse 

Flyktningstjenesten

Under utarbeidelse 

Frafall i videregående skole

Under utarbeidelse 

Utredninger til kommunedelplan helse og familie

Kompetansebehov, rekruttering og beholde arbeidskraft i helse- og familietjenestene

Under utarbeidelse 

Kartlegging av psykisk helse for barn og unge
som følge av pandemien

Under utarbeidelse 

Tjenesteutvikling og hensiktsmessig struktur for helse og familietjenestene

Under utarbeidelse 

Organisering av fastlegeordningen

Under utarbeidelse 

Behov for fremtidens helsebygg –fase 3

Under utarbeidelse 

Utredninger til kommuneplanens samfunnsdel

 • Folkehelseoversikt Ørland (2020) Last ned dokumentet her  
 • Ørland i tall/kart (under utarbeidelse)
 • Forsvaret og kampflybaseutvikling (under utarbeidelse)
 • Strategisk næringsplan (under utarbeidelse)
 • Kulturminner og kulturmiljø (under utarbeidelse)
 • Samferdsel, infrastruktur og trafikksikkerhet (under utarbeidelse)
 • Idrett, friluftsliv og kultur (under utarbeidelse)
 • Trender for samfunnsutvikling og teknologisk utvikling (under utarbeidelse)
 • Organisering av kommunale tjenester og regionalt samarbeid (under utarbeidelse)
 • Klima, naturmangfold og miljø (under utarbeidelse)

Utredninger til kommunedelplan helse og familie

 • Tjenesteutvikling og hensiktsmessig struktur for helse- og familietjenestene (under utarbeidelse)
 • Organisering av fastlegeordningen (under utarbeidelse)
 • Kartlegging av psykisk helse for barn og unge som en følge av pandemien (under utarbeidelse)
 • Kompetansebehov, rekruttering og beholde arbeidskraft i helse- og familietjenesten (under utarbeidelse)
 • Behov for fremtidens helsebygg – fase 3 (under utarbeidelse)

Utredninger til kommunedelplan oppvekst og utdanning

 • Skole- og barnehagestruktur (under utarbeidelse)
 • Frafall i videregående skole (under utarbeidelse)
 • Flyktningtjenesten (under utarbeidelse)