Innspillsverksted for lag og foreninger

Vi ønsker å høre deres mening om i framtidas Ørland! 1. juni kl 18 på Ørland rådhus, konferansesal Kopparen, arrangeres det innspillsverksted i regi av Ørland kommune og frivilligsentralene for lag og foreninger. Målet er å få innspill til mål og strategier til kommuneplanens samfunnsdel (2022 – 2034), kommunens viktigste overordnede plan. Om man ikke har mulighet…

Planprogram fastsatt av kommunestyret

Planprogrammene for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst og utdanning og kommunedelplan helse og familie ble fastsatt av kommunestyret i møtet 17. juni 2021. Ørland kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel som skal gjelde for de neste tolv årene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker…