Når du bruker orland2034.no kan det være du gir oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Behandlingsansvaret for personopplysningene ligger hos Ørland kommune.

Hvilke opplysninger vi samler inn

Hvis du melder deg på gjestebud samler vi inn navn og e-postadresse.

Formålet med innsamlingen

Formålet med innsamlingen er å kunne ta kontakt med deg slik at du kan delta på gjestebud.

Tilgang til informasjonen

Informasjonen som registreres om deg er tilgjengelig for deg selv og ansatte i Ørland kommune.

Oppbevaring og sletting

Opplysningene oppbevares hos Ørland kommune. Opplysningene oppbevares fram til arrangementet er avsluttet.

Hvis du ønsker at personopplysningene dine slette kan du ta kontakt med Ørland kommune, https://orland2034.no/kontakt/.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger og EUs personverndirektiv, fordi behandling av personopplysning er nødvendig for å gjennomføre gjestebud. Det er frivillig å melde seg på gjestebud.

Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet. Ørland kommune har gitt slik informasjon i personvernerklæringen og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.