Så mange som har gitt innspill til kommuneplanen

Nå har innbyggere, hytteeiere og pendlere sagt sin mening om framtidens Ørland. Se oversikt over hvor mange som har svart her! Spørrsundersøkelse 372 kvinner 62 % 225 menn 38% 3 lag/organisasjoner 550 medlemmer Gjestebud Til sammen 20 gjestebud og nesten 160 deltakere Ungdomsrådet Kommunestyret Vallersund utviklingslag/grendakontakt Vallersund Grendakontakt Eide/Høybakken Grøtan sanitet/ grendakontakt Innsttrand/Døsvik Grendakontakt Grande…

Innspillskasser

HVA ER DIN DRØM FOR ØRLAND I 2034?  Skriv din drøm i innspillskassene som er plassert rundt i kommunen. Innspillskassene finner du på følgende plasser:  Coop Marked Vallersund Ørland kultursenter Cafè & litt te’, Bjugn Libra kjøpesenter, Brekstad Bjugn Folkebibliotek Coop Extra, Opphaug Coop Prix, Lysøysund

Grendakontaker som gjestebudvert

Ørland kommune hadde onsdag 25.08.21 møte med grendakontaktene i Ørland kommune.  På agendaen var blant annet kommuneplanarbeidet og hvordan sikre innbyggerinvolvering fra alle grender i kommunen.   Hva er grendakontakt? Som et ledd i å forebygge ensomhet blant eldre, er kommunen delt inn i grender, for så å rekruttere lokale frivillige inn til diverse aktiviteter i…

Planprogram fastsatt av kommunestyret

Planprogrammene for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst og utdanning og kommunedelplan helse og familie ble fastsatt av kommunestyret i møtet 17. juni 2021. Ørland kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel som skal gjelde for de neste tolv årene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker…