Planprogrammene for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst og utdanning og kommunedelplan helse og familie ble fastsatt av kommunestyret i møtet 17. juni 2021.

Ørland kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel som skal gjelde for de neste tolv årene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem.

 

Parallelt med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel vil det utarbeides to kommunedelplaner – kommunedelplan for helse og familie og kommunedelplan for oppvekst og utdanning. Der samfunnsdelen er en overordnet strategisk plan, vil kommunedelplanene gå mer i detalj på mål, strategier og tiltak for sine tema.

 

Planprogrammene tar for seg hvordan arbeidet med samfunnsplanen og kommunedelplanene skal gjennomføres, og beskriver:

  1.  Formålet med planarbeidet
  2.  Nasjonale og regionale forventninger og føringer
  3.  Utviklingstrekk i Ørland kommune
  4.  Oppbyggingen av planene
  5.  Planprosess med framdriftsplan og organisering av arbeidet
  6.  Opplegg for medvirkning og involvering av innbyggere
  7.  Behov for utredninger

Ørland snakker sammen!

Hva er din drøm for Ørland i 2034? Vi vil vite hva som er viktig for DEG i din hverdag, og hva DU mener kommunen bør satse på i årene fremover.