Grendakontaker som gjestebudvert

Ørland kommune hadde onsdag 25.08.21 møte med grendakontaktene i Ørland kommune.  På agendaen var blant annet kommuneplanarbeidet og hvordan sikre innbyggerinvolvering fra alle grender i kommunen.   Hva er grendakontakt? Som et ledd i å forebygge ensomhet blant eldre, er kommunen delt inn i grender, for så å rekruttere lokale frivillige inn til diverse aktiviteter i…