Hva er din drøm for Ørland i 2034?

Vi vil høre din mening om framtidas Ørland! Ørland kommune ønsker innspill fra innbyggere til kommuneplanens samfunnsdel som ferdigstilles i 2022. I tillegg skal det utarbeides kommunedelplan for oppvekst og utdanning, og helse og familie. Samfunnsplanen er ikke bare en plan for kommunen, det er en plan for hele kommunesamfunnet. «Ørland snakker sammen» er et prosjekt for å involvere ulike stemmer i samfunnet i utarbeidelsen av kommuneplanen. Den skal utarbeides med involvering av byens innbyggere, organisasjoner og næringsdrivende.

Spørreundersøkelse

Vi vil vite hva som er viktig for DEG i din hverdag, og hva DU mener kommunen bør satse på i årene fremover. Undersøkelsen tar 7 – 10 minutter og innspillene fra spørreundersøkelsen blir viktige bidrag når kommuneplanen utarbeides. 

Gjestebud

Inviter til gjestebud! Gjestebud går ut på at personer eller organisasjoner inviterer andre hjem, eller til et annet sted som de synes passer i nærmiljøet, for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker tilbakemelding på.

Åpen tilbakemelding

Har du noe på hjertet om kommuneplanene. Fortell oss om det. Innsendingene er anonyme. Alle saklige tilbakemeldinger vil bli viktige bidrag i utarbeiding av kommuneplanen. Hva er din drøm for Ørland i 2034?

Nyheter