Kommunedelplan helse og familie

Kommunedelplanen skal være et overordnet styringsdokument for tjenesteområde helse og familie i Ørland kommune. Planen har et 12-årsperspektiv, og skal bidra til valg av gode strategier for å møte framtida med et bærekraftig tjenestetilbud.

Satsingsområder

Periode: September – juni 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: juni – oktober 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten/ våren 2022/ 2023

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak.

Satsingsområder

Periode: September – juni 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: Juni – oktober 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten/våren 2022/2023

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak

Ørland sykehjem
4
Jordmor
Bjugn legekontor
Foto: Børge Solem og Håkon Berg på vegne av Ørland kommune