Kommunedelplan helse og familie

Kommunedelplanen skal være et overordnet styringsdokument for tjenesteområde helse og familie i Ørland kommune. Planen har et 12-årsperspektiv, og skal bidra til valg av gode strategier for å møte framtida med et bærekraftig tjenestetilbud.

Ørland sykehjem
4
Jordmor
Bjugn legekontor
Foto: Børge Solem og Håkon Berg på vegne av Ørland kommune