Kommunedelplan helse og familie

Kommunedelplanen skal være et overordnet styringsdokument for tjenesteområde helse og familie i Ørland kommune. Planen har et 12-årsperspektiv, og skal bidra til valg av gode strategier for å møte framtida med et bærekraftig tjenestetilbud.

Satsningsområder

Periode: September – mars 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: Mars – august 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten 2022

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak.

Satsingsområder

Periode: September – desember 2021

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: Januar – mars 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten 2022

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak

Foto: Børge Solem og Håkon Berg på vegne av Ørland kommune