Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. 

Satsingsområder

Periode: September – desember 2021

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: Januar – mars 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten 2022

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak.