Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål 

for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. 

Kommunestyre vedtok i møte 22. september å sende utkast til ny samfunnsplan til høring og offentlig ettersyn. Nå inviteres du til å komme med tilbakemeldinger og innspill. Det er valgt tre overordnede satsingsområder: Ørland snakker sammen!, Ørland skaper livsglede! og Ørland utvikler mangfold!. I tillegg er det valgt et overordnet hovedprinsipp: Ørland 2034 er klimanøytral

Ønsker du å gi innspill? Send en e-post til postmottak@orland.kommune.no eller per post til Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn. Innspill merkes «Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034». 

Frist for å gi innspill er 17. november 2022.

Prosess

Satsingsområder

Periode: September – mars 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: mars – august 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten 2022

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak.

Foto: Børge Solem på vegne av Ørland kommune