Kommunedelplan oppvekst og utdanning

Kommunedelplan for oppvekst skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel og være retningsgivende for arbeid og prioriteringer innenfor oppvekstområdet i Ørland kommune. Kommunedelplanen har et 12-årsperspektiv og skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene. 

Satsingsområder

Periode: September – juni 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode

Mål og strategier

Periode: Juni – oktober 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten/våren 2022/2023

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak

Satsningsområder

Periode: september – juni 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode

Mål og strategier

Periode: juni – oktober 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten/våren 2022/2023

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak.

Foto: Børge Solem på vegne av Ørland kommune