Innspillskasser

Hva er DIN drøm for Ørland i år 2034? 

I september blir det plassert ut innspillskasser rundt i kommunen, hvor innbyggerne kan skrive ned sin drøm for Ørland i 2034.

Mer informasjon kommer fortløpende.