Grendakontaker som gjestebudvert

Ørland kommune hadde onsdag 25.08.21 møte med grendakontaktene i Ørland kommune.  På agendaen var blant annet kommuneplanarbeidet og hvordan sikre innbyggerinvolvering fra alle grender i kommunen.   Hva er grendakontakt? Som et ledd i å forebygge ensomhet blant eldre, er kommunen delt inn i grender, for så å rekruttere lokale frivillige inn til diverse aktiviteter i…

Planprogram fastsatt av kommunestyret

Planprogrammene for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst og utdanning og kommunedelplan helse og familie ble fastsatt av kommunestyret i møtet 17. juni 2021. Ørland kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel som skal gjelde for de neste tolv årene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker…