Hva er DIN drøm for Ørland i 2034?

Hva er DIN drøm for Ørland i 2034?

Vi vil høre din mening om framtidas Ørland! Ørland kommune skal lage en ny samfunnsplan for hele den nye kommunen. Samfunnsplanen skal gjelde for de neste 12 årene og er kommunenes overordnede styringsdokument. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. Vi vil vite hva som er viktig for DEG i din hverdag. Hva mener DU kommunen bør satse på i årene fram mot 2034?

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

Vi vil vite hva som er viktig for DEG i din hverdag, og hva DU mener kommunen bør satse på i årene fremover. Undersøkelsen tar 7 – 10 minutter og innspillene fra spørreundersøkelsen blir viktige bidrag når kommuneplanen utarbeides. Frist for å delta er 15. oktober.

Gjestebud

Gjestebud

Inviter til gjestebud! Gjestebud går ut på at personer eller organisasjoner inviterer andre hjem, går en tur sammen eller inviterer til et annet sted som de synes passer i nærmiljøet, for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker tilbakemelding på. 

Åpen tilbakemelding

Har du noe du vil fortelle oss i forbindelse med kommuneplanarbeidet? Send oss en åpen tilbakemelding her. Frist for innspill er 15. oktober.

Nyheter